banner1

 
 

ความมั่นใจของคนเรา ไม่ได้มีเท่ากันในทุกๆคน แต่พวกเราเชื่อมั่นว่า “ความมั่นใจ... สร้างได้” ด้วยการมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความที่ออกมาจากข้างใน โดยการผสมผสานระหว่างความรู้ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร่วมกับ การใช้เวชสำอางค์ที่เหมาะสม

นพ. พิสิษฐ์ เจียมจิรอานนท์ และทีมงาน ผู้ก่อตั้ง พิสิษฐ์คลินิก มีความมุ่งมั่น ที่จะดูแล ให้คำปรึกษา และรักษาเกี่ยวกับปัญหาผิวพรรณ และความงาม ให้กับทุกๆท่าน โดยใช้การรักษาที่เข้าใจถึงปัญหาของความมั่นใจในแต่ละคนอย่างถูกจุด เราคำนึงถึงประสิทธิภาพและผลการรักษา ตลอดจนความซื่อสัตย์ และจริยธรรมที่มีให้กับทุกๆท่านอย่างดีที่สุด ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

นพ. พิสิษฐ์ เจียมจิรอานนท์ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาปัญหาทางด้านผิวพรรณ รวมไปถึงความสวยความงาม และเป็นแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ ในรายการโทรทัศน์ “Wonderful life” ออกอากาศทางช่อง สุวรรณภูมิ และ GMM Z