พิสิษฐ์ คลินิก

ความมั่นใจของคนเรา ไม่ได้มีเท่ากันในทุกๆคน แต่พวกเราเชื่อมั่นว่า “ความมั่นใจ... สร้างได้” ด้วยการมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความที่ออกมาจากข้างใน โดยการผสมผสานระหว่างความรู้ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร่วมกับ การใช้เวชสำอางค์ที่เหมาะสม

  • โปรแกรมร้อยไหม SUPER LIFT
  • BOTOX (Allergan)
  • โปรแกรม BABY WHITE โปรแกรม BABY WHITE